personvern

Personopplysningene til besøkende på nettstedet vårt samles inn, brukes og lagres av oss utelukkende innenfor rammen av bestemmelsene i den føderale databeskyttelsesloven i Forbundsrepublikken Tyskland.

Hvordan, til hvilket formål og i hvilken grad dataene samles inn og brukes er forklart nedenfor.

Vi registrerer hver tilgang til nettstedet vårt, samt hver henting av en fil som er lagret på nettstedet vårt.

Disse dataene samles inn av tekniske årsaker og for statistiske formål.

Følgende lagres: navn på filen som ble åpnet, nøyaktig tidspunkt for tilgang, mengde data som ble overført, informasjon om vellykket overføring, nettleser, enhetstype og domene som ber om.

I tillegg lagres IP-adressene til de anmodende datamaskinene i forkortet form.

Ytterligere personopplysninger lagres kun dersom brukeren av nettstedet eller kunden gir informasjon frivillig. For eksempel når du gjør en forespørsel eller registrerer deg eller når du inngår en kontrakt eller via de lokale innstillingene i nettleseren din.

Vår nettside bruker såkalte «cookies».

En informasjonskapsel er en fil i tekstform som sendes når en nettside kalles opp og som midlertidig lagres på sluttenheten til nettsidebrukeren eller kunden og muliggjør blant annet analyse av nettsidebruken.

Hvis den tilsvarende serveren til nettstedet blir kalt opp igjen av brukeren av nettstedet eller kunden, sender nettleseren til brukeren av nettstedet eller kunden den tidligere mottatte informasjonskapselen tilbake til serveren.

Serveren kan deretter evaluere informasjonen som er oppnådd på denne måten på ulike måter.

Informasjonskapsler kan f.eks. B. Annonsering kan kontrolleres eller navigering på et nettsted kan forenkles.

Hvis brukeren av nettstedet eller kunden ønsker å forhindre bruk av informasjonskapsler, kan han gjøre dette ved å justere de lokale innstillingene til nettleseren som brukes på sluttenheten, men det kan hende at i dette tilfellet ikke alle funksjoner på denne nettsiden vil være fullt funksjonell kan brukes.

Vår nettside bruker nettanalysetjenesten Piwik.

For det formål å analysere bruken av nettstedet, overføres bruksinformasjon til serveren vår og logges for bruksanalyseformål og videreformidles ikke til tredjeparter.

Dette tjener til å optimalisere nettstedet vårt.

IP-adressen til brukeren av nettstedet eller kunden blir umiddelbart anonymisert under denne prosessen.

Hvis brukeren av nettstedet vårt ikke godtar lagring og evaluering av disse dataene, er det til enhver tid mulig å protestere mot lagringen og bruken via denne lenken: innsigelse
Som et resultat av dette lagres en såkalt «innsigelsesinformasjonskapsel» i nettleseren din, noe som betyr at Piwik ikke samler inn noen øktdata (hvis alle informasjonskapsler slettes, slettes også «innsigelsesinformasjonskapselen» og må kanskje aktiveres på nytt ).

Dersom brukeren av nettstedet vårt har gjort personopplysninger tilgjengelig, vil vi kun bruke disse til å besvare henvendelser fra brukeren av nettstedet eller kunden og for teknisk kontroll og til å behandle kontrakter inngått med brukeren av nettstedet eller kunden.

Personopplysninger vil kun bli gitt videre til tredjeparter eller på annen måte overført dersom dette er nødvendig for formålet med kontraktsbehandling eller for faktureringsformål eller dersom brukeren av nettstedet eller kunden har gitt sitt forhåndssamtykke.

Brukeren av nettstedet eller kunden har rett til å tilbakekalle et gitt samtykke med fremtidig virkning når som helst.

Sletting av de lagrede personopplysningene finner sted dersom brukeren av nettstedet eller kunden tilbakekaller sitt samtykke til lagring, hvis kunnskapen deres ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet de ble lagret for, eller hvis lagringen ikke er tillatt for annen juridisk grunner.

Data som brukes til fakturerings- og regnskapsformål forblir upåvirket av sletting.

På skriftlig forespørsel vil vi informere brukeren av nettstedet eller kunden om dataene som er lagret om vedkommende. Forespørselen skal sendes til adressen oppgitt i forlaget til nettstedet.