Forhold

1. Omfang

1.1 Følgende generelt Vilkår og betingelser (heretter kalt «GTC») for Eruon Trade UG (begrenset ansvar) (heretter kalt «selger»), gjelder for alle Kontrakter for levering av varer av en forbruker eller gründer (heretter «kunde») med selger angående selger i varer presentert i nettbutikken hans.

1.2 er en forbruker i henhold til disse GTC enhver fysisk person som inngår en juridisk transaksjon for formål som hovedsakelig verken deres kommersielle eller selvstendige yrkesaktivitet kan tilskrives.

1.3 er en gründer i betydningen av disse generelle vilkårene og betingelsene en fysisk eller juridisk person eller en juridisk kapasitet Partnerskap som ved inngåelse av en juridisk transaksjon utøver sin kommersiell eller selvstendig næringsdrivende yrkesaktivitet.

1.4 Disse gjelder for gründere Generelle vilkår og betingelser gjelder også for fremtidige forretningsforhold, uten at vi trenger å henvise til dem på nytt måtte påpeke. Bruker gründeren motstridende eller supplerende Generelle vilkår og betingelser, deres gyldighet motstrides herved; hun blir kun en del av kontrakten dersom selgeren uttrykkelig samtykker har avtalt.

2. Kontraktspartner, inngåelse av kontrakt

2.1 Salgskontrakten inngås med selger.

2.1 I nettbutikken til selgeren Produktbeskrivelser som finnes utgjør ikke bindende tilbud fra selgers side av selgeren, men tjener til å gi et bindende tilbud av kunden.

2.2 Kunden kan sende inn tilbudet via inn sende inn nettbestillingsskjemaet integrert i selgerens nettbutikk. I dette tilfellet, kunden, etter å ha plassert de valgte varene i den virtuelle plasserte handlekurven og gikk gjennom den elektroniske bestillingsprosessen Å klikke på knappen som fullfører bestillingsprosessen er lovlig bindende kontraktstilbud i forhold til varene i handlekurven borte.

2.3 Selger kan akseptere tilbudet om godta kunder innen fem dager,

  • ved å sende kunden en skriftlig ordrebekreftelse eller en ordrebekreftelse i tekstform (faks eller e-post), hvor mottak av ordrebekreftelsen av kunden er avgjørende, eller
  • ved å levere de bestilte varene til kunden, hvorved mottak av varene hos kunden er avgjørende

Er flere av de nevnte alternativene inngås kontrakten på det tidspunktet hvor ett av alternativene ovenfor oppstår først. Fristen for Aksept av tilbudet begynner dagen etter at tilbudet er sendt av kunder å kjøre og slutter på slutten av den femte dagen, som er på Innlevering av tilbud følger. Selger aksepterer kundens tilbud innen nevnte frist anses dette som et avslag på tilbudet med det resultat at kunden ikke lenger er bundet av sin viljeerklæring.

2.4Hvis du velger betalingsmetoden «PayPal Express», vil betalingen bli behandlet via betalingstjenesteleverandøren PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (heretter: «PayPal» ), under gyldigheten av PayPal-vilkårene for bruk, tilgjengelig på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller – dersom kunden ikke har PayPal-konto – underlagt betingelsene for betalinger uten PayPal-konto, som kan sees på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Hvis kunden velger «PayPal Express» som betalingsmetode under den elektroniske bestillingsprosessen, utsteder han/hun også en betalingsordre til PayPal ved å klikke på knappen som avslutter bestillingsprosessen. I dette tilfellet erklærer selgeren allerede aksept av kundens tilbud på tidspunktet da kunden starter betalingsprosessen ved å klikke på knappen som avslutter bestillingsprosessen.

2.5 Når du sender inn et tilbud på Online bestillingsskjema av selger, kontraktsteksten etter Kontraktsinngåelse lagres av selger og kunde etter sending bestillingen hans i tekstform (f.eks. e-post, faks eller brev). en utover det Selger gjør ikke kontraktsteksten tilgjengelig. sørget for kunden oppretter en brukerkonto i nettbutikken før bestillingen sendes satt opp av selger, vil ordredata lagres på nettsiden til selgeren Selger arkivert og kan nås av kunden via deres passordbeskyttede brukerkonto kan ringes opp gratis ved å oppgi relevante påloggingsdata.

2.6 Før den bindende innleveringen av Kunden kan bestille via selgers online bestillingsskjema mulige inndatafeil ved å lese nøye gjennom på skjermen gjenkjenne informasjonen som presenteres. Et effektivt teknisk middel for Forstørrelsesfunksjonen til Nettlesere, ved hjelp av hvilke skjermen på skjermen forstørres vil. Kunden kan legge inn sine oppføringer innenfor rammen av det elektroniske bestillingsprosess ved å bruke de vanlige tastatur- og musfunksjonene rette den til han klikker på knappen som avslutter bestillingsprosessen.

2.7 Står for inngåelsen av kontrakten Bare det tyske språket er tilgjengelig.

2.8 Ordrebehandling og Kontakten skjer vanligvis via e-post og automatisert ordrebehandling finner sted. Kunden skal sørge for at E-postadressen oppgitt ved bestilling er korrekt, slik at nedenfor E-post sendt av selger kan mottas på denne adressen. Spesielt ved bruk av SPAM-filtre må kunden sørge for at hele selgeren eller ved dette i oppdrag med ordrebehandlingen E-post sendt til tredjeparter kan leveres.

3. Angrerett

3.1 Forbrukerne er grunnleggende ansvarlige angrerett.

3.2 Mer informasjon om Angreretten følger av selgerens avbestillingsregler.

4. Priser og betalingsbetingelser

4.1 Hvis fra Selgers produktbeskrivelse indikerer noe annet, den er kl de oppgitte prisene er totalpriser som inkluderer lovpålagt omsetningsavgift inneholde. Eventuelle ekstra leverings- og fraktkostnader vil bli belastet spesifisert separat i den respektive produktbeskrivelsen.

4.2 For leveranser til land utenfor EU kan pådra seg ekstra kostnader i enkeltsaker Selger er ikke ansvarlig for og som skal bæres av kunden. Som inkluderer For eksempel kostnader for pengeoverføringer gjennom kredittinstitusjoner (f overføringsgebyrer, valutakursgebyrer) eller importavgifter eller Skatter (f.eks. toll). Slike kostnader kan være knyttet til pengeoverføring gjelder også hvis leveransen ikke er til et land utenfor EU, men kunden utfører betalingen fra et land utenfor av den europeiske union.

4.3 Betalingsalternativene vil være kommunisert til kunden i selgers nettbutikk.

4.4 Er forskuddsbetaling ved bankoverføring avtalt, forfaller betaling umiddelbart etter kontraktsinngåelse, forutsatt at partene har ikke blitt enige om senere forfall.

4.5Når du betaler med en betalingsmetode som tilbys av PayPal, behandles betalingen via betalingstjenesteleverandøren PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (heretter: «PayPal»), under gyldigheten av PayPal – Brukervilkår, tilgjengelig på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller – dersom kunden ikke har PayPal-konto – underlagt betingelsene for betalinger uten PayPal-konto, som kan sees på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

5. Leveringsbetingelser og frakt

5.1 I tillegg til de spesifiserte Produktpriser inkluderer ikke fraktkostnader. For mer informasjon om mengden av Fraktkostnader finner du i tilbudene.

5.2 Levering av varer skjer pr fraktruten til leveringsadressen spesifisert av kunden, med mindre annet ellers avtalt.

5.3 Ved behandling av transaksjonen leveringsadressen som er angitt i selgers ordrebehandling viktig. Til tross for dette, når du velger PayPal-betalingsmetoden Kundens leveringsadresse lagret hos PayPal på betalingstidspunktet viktig.

5.4 Sender transportselskapet sendt varer tilbake til selger, siden levering til kunden ikke er mulig var mulig, bærer kunden kostnadene for den mislykkede forsendelsen. dette gjelder ikke dersom kunden det forhold som førte til umuligheten av levering har, er ikke ansvarlig for eller dersom han midlertidig deltar i aksept av tilbudt tjeneste ble forhindret, med mindre selgeren ga ham forestilling hadde annonsert i rimelig tid på forhånd. Dette gjelder også i Angående kostnaden for frakt til kunden ikke hvis kunden effektivt utøver sin angrerett. For returkostnadene gjelder effektiv Utøvelse av angreretten av kunden i avbestillingsreglene til Forskrift gitt av selger i denne forbindelse.

5.5 Henting er av logistiske årsaker årsaker som ikke er mulig.

6. Eiendomsforbehold

6.1 Dersom selgeren betaler på forskudd, forbeholder seg retten til å gjøre dette inntil skyldig kjøpesum er betalt i sin helhet eierskap til de leverte varene.

6.2 Følgende gjelder også for gründere: Den Selger beholder eiendomsretten til varene til de er ferdige oppgjør av alle krav fra et pågående forretningsforhold. de Kunden kan videreselge de reserverte varene i ordinær forretningsdrift; Alle krav som oppstår fra dette videresalget overdras til kunden – uavhengig av en forbindelse eller blanding av de reserverte varene med en ny vare – i mengden av fakturabeløpet til selgeren på forhånd, og Selger godtar dette oppdraget. Kunden gjenstår å hente Krav hjemlet, men selger kan også selv fremsette krav innkreve dersom kunden ikke oppfyller sine betalingsforpliktelser.

7. Ansvar for mangler (garanti)

7.1 Hvis den kjøpte varen er defekt, med mindre annet er uttrykkelig avtalt nedenfor, bestemmelsene i lovbestemt ansvar for mangler.

7.2 For forbrukere gjelder følgende: Kunden vil bedt om å returnere leverte varer med åpenbare transportskader på å klage til leverer og å informere selger om dette. Kommer Dersom kunden ikke etterkommer, har dette ingen innvirkning på hans lovbestemte eller kontraktsmessige krav for mangler.

7.3 For gründere gjelder følgende: Risikoen for utilsiktet tap og utilsiktet forringelse skal bæres av kunden over, så snart selger overlater tingen til speditøren, transportøren eller ellers leveres til personen eller institusjonen som er utpekt til å utføre forsendelsen Har. Blant kjøpmenn er eksamen og plikt til å varsle om mangler Dersom kunden utelater varslingen som er regulert der, gjelder varene som godkjent, med mindre det er en mangel som etterforskning var ikke åpenbar. Dette gjelder ikke dersom selger mangelen er uredelig skjult.

8. Innløsning av kampanjekuponger

8.1 Bilag utstedt av selger i Innenfor rammen av annonsekampanjer med en viss gyldighetstid gratis utstedt og som ikke kan kjøpes av kunden (heretter «kampanjekuponger»), kan kun brukes i nettbutikken til selger og kan kun innløses innen den angitte perioden.

8.2 Kampanjekuponger kan kun kjøpes fra bli innløst av forbrukere.

8.3 Enkeltprodukter kan være underlagt Kupongkampanje kan ekskluderes hvis en tilsvarende Begrensning som følge av innholdet i kampanjekupongen.

8.4 Kampanjekuponger kan bare være løses inn på slutten av bestillingsprosessen. Et påfølgende oppgjør kan ikke.

8.5 Når du legger inn en bestilling, kan du også flere kampanjekuponger kan løses inn.

8.6 Verdien av varene skal være minst tilsvarer beløpet på kampanjekupongen. Eventuell gjenværende saldo vil være Selger ikke refundert.

8.7 Er verdien av kampanjekupongen tilstrekkelig ikke tilstrekkelig til å dekke bestillingen, kan brukes til å avgjøre forskjell på en av de andre betalingsmåtene som tilbys av selgeren å bli stemt.

8.8 Saldoen på en kampanjekupong vil ikke bli utbetalt kontant og vil ikke forrentes.

8.9 Kampanjekupongen vil ikke refunderes dersom kunden bruker kampanjekupongen helt eller delvis returnerer betalte varer innenfor rammen av hans lovfestede angrerett.

8.10 Kampanjekupongen kan overføres. Selger kan med utskrivende virkning til respektive eier som Løser inn en kampanjekupong i selgerens nettbutikk. dette gjelder ikke dersom selger har kjennskap til eller grovt uaktsom uvitenhet om Utelukkelse, inhabilitet eller mangel på har representasjonsmakten til den respektive eieren.

9. Gjeldende lov

9.1 For alle juridiske forhold til parter, gjelder loven i Forbundsrepublikken Tyskland for ekskludering av Lover om internasjonalt kjøp av løsøre. Gjelder forbrukere dette lovvalget bare i den grad beskyttelsen gitt ved obligatorisk Bestemmelser i loven i staten der forbrukeren har sitt vanlige oppholdet trekkes tilbake.

10. Alternativ tvisteløsning

10.1 EU-kommisjonen tilbyr en plattform for online tvisteløsning på Internett under følgende lenke: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Denne plattformen fungerer som kontaktpunkt for utenrettslig løsning av tvister Online salgs- eller tjenestekontrakter som involverer en forbruker er.

10.2 Selger skal delta i en tvisteløsningsprosedyre for en forbrukervoldgiftsnemnd forpliktet ennå klar.

11. Sluttbestemmelser

11.1 Hvis kunden er en kjøpmann i henhold til den tyske handelsloven, en juridisk enhet under offentlig rett eller et særskilt offentligrettslig fond, er det eksklusive stedet for jurisdiksjon for alle tvister som oppstår fra kontraktsforhold mellom selgeren og kunden forretningsstedet til selgeren.

Avbestillingsregler og avbestillingsskjema

Forbrukere har rett til angrerett i henhold til følgende bestemmelser, der en forbruker er enhver fysisk person som inngår en juridisk transaksjon for formål som i hovedsak verken kan tilskrives deres kommersielle eller selvstendige yrkesaktivitet:

A. Avbestillingsregler

angrerett

Du har rett til å trekke deg fra denne kontrakten innen fjorten dager uten å oppgi noen grunn.

Angrefristen er fjorten dager fra den dagen du eller en tredjepart oppgitt av deg som ikke er transportør tok de siste varene i besittelse.

For å kunne bruke angreretten din må du informere oss (f. H. Andrei Sergeev, ERUON Trade UG (begrenset ansvar), In der Loh 20, 40668 Meerbusch, Tyskland, e-post: info@furniton.de) ved hjelp av en tydelig erklæring (f.eks. et brev sendt per post eller e-post ) om din beslutning om å trekke tilbake denne kontrakten. Du kan bruke vedlagte prøveanfallsskjema til dette, men dette er ikke obligatorisk.

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om din utøvelse av angreretten før angrefristen er utløpt.

Konsekvenser av tilbakekall

Hvis du hever denne kontrakten, har vi betalt deg alle betalinger som vi har mottatt fra deg, inkludert leveringskostnadene (bortsett fra tilleggskostnadene som følger av det faktum at du har valgt en annen type levering enn den billigste standardleveringen som tilbys av oss har), umiddelbart og senest innen fjorten dager fra den dagen vi mottok meldingen om at du kansellerer denne kontrakten. For denne tilbakebetalingen bruker vi samme betalingsmiddel som du brukte i den opprinnelige transaksjonen, med mindre noe annet er uttrykkelig avtalt med deg; under ingen omstendigheter vil du bli belastet gebyrer for denne tilbakebetalingen. Vi kan nekte tilbakebetaling før vi har mottatt varene tilbake eller til du har fremlagt bevis på at du har returnert varene, avhengig av hva som inntreffer tidligere.

Du må returnere eller overlevere varene til oss umiddelbart og i alle fall senest fjorten dager fra den dagen du informerer oss om kanselleringen av denne kontrakten. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på fjorten dager er utløpt.

Du bærer de direkte kostnadene ved å returnere varene.

Du er kun ansvarlig for eventuell redusert verdi av varene som følge av annen håndtering enn det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon.

Utelukkelse eller for tidlig utløp av angreretten

Angreretten gjelder ikke for avtaler om levering av varer som ikke er prefabrikkerte og for fremstilling av hvilke et individuelt valg eller fastsettelse fra forbrukerens side er avgjørende eller som er klart tilpasset forbrukerens personlige behov.

B. Uttaksskjema

Hvis du ønsker å heve kontrakten, vennligst fyll ut dette skjemaet og send det tilbake.

f.eks. H. Andrei Sergeev

ERUON Handel UG

In der Loh 20

40668 Meerbusch

Tyskland
E-post: info@furniton.de

Jeg/vi (*) hever herved kontrakten inngått av meg/oss (*) for kjøp av følgende varer (*)/levering av følgende tjeneste (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Bestilt den (*) ____________ / mottatt den (*) __________________

________________________________________________________
Navn på forbruker(e)

________________________________________________________
Adresse til forbruker(e)

________________________________________________________
Signatur av forbruker(e) (bare hvis meldingen er på papir)

_________________________
Dato

(*) Stryk det som ikke er aktuelt