angrerett

Avbestillingsregler og avbestillingsskjema

Forbrukere har rett til angrerett i henhold til følgende bestemmelser, der en forbruker er enhver fysisk person som inngår en juridisk transaksjon for formål som i hovedsak verken kan tilskrives deres kommersielle eller selvstendige yrkesaktivitet:

A. Avbestillingsregler

angrerett

Du har rett til å trekke deg fra denne kontrakten innen fjorten dager uten å oppgi noen grunn.

Angrefristen er fjorten dager fra den dagen du eller en tredjepart oppgitt av deg som ikke er transportør tok de siste varene i besittelse.

For å kunne bruke angreretten din må du informere oss (f. H. Andrei Sergeev, ERUON Trade UG (begrenset ansvar), In der Loh 20, 40668 Meerbusch, Tyskland, e-post: info@furniton.de) ved hjelp av en tydelig erklæring (f.eks. et brev sendt per post eller e-post ) om din beslutning om å trekke tilbake denne kontrakten. Du kan bruke vedlagte prøveanfallsskjema til dette, men dette er ikke obligatorisk.

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om din utøvelse av angreretten før angrefristen er utløpt.

Konsekvenser av tilbakekall

Hvis du hever denne kontrakten, har vi betalt deg alle betalinger som vi har mottatt fra deg, inkludert leveringskostnadene (bortsett fra tilleggskostnadene som følger av det faktum at du har valgt en annen type levering enn den billigste standardleveringen som tilbys av oss har), umiddelbart og senest innen fjorten dager fra den dagen vi mottok meldingen om at du kansellerer denne kontrakten. For denne tilbakebetalingen bruker vi samme betalingsmiddel som du brukte i den opprinnelige transaksjonen, med mindre noe annet er uttrykkelig avtalt med deg; under ingen omstendigheter vil du bli belastet gebyrer for denne tilbakebetalingen. Vi kan nekte tilbakebetaling før vi har mottatt varene tilbake eller til du har fremlagt bevis på at du har returnert varene, avhengig av hva som inntreffer tidligere.

Du må returnere eller overlevere varene til oss umiddelbart og i alle fall senest fjorten dager fra den dagen du informerer oss om kanselleringen av denne kontrakten. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på fjorten dager er utløpt.

Du bærer de direkte kostnadene ved å returnere varene.

Du er kun ansvarlig for eventuell redusert verdi av varene som følge av annen håndtering enn det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon.

Utelukkelse eller for tidlig utløp av angreretten

Angreretten gjelder ikke for avtaler om levering av varer som ikke er prefabrikkerte og for fremstilling av hvilke et individuelt valg eller fastsettelse fra forbrukerens side er avgjørende eller som er klart tilpasset forbrukerens personlige behov.

B. Uttaksskjema

Hvis du ønsker å heve kontrakten, vennligst fyll ut dette skjemaet og send det tilbake.

f.eks. H. Andrei Sergeev

ERUON Trade UG (begrenset ansvar)

In der Loh 20

40668 Meerbusch

Tyskland
E-post: info@furniton.de

Jeg/vi (*) hever herved kontrakten inngått av meg/oss (*) for kjøp av følgende varer (*)/levering av følgende tjeneste (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Bestilt den (*) ____________ / mottatt den (*) __________________

________________________________________________________
Navn på forbruker(e)

________________________________________________________
Adresse til forbruker(e)

________________________________________________________
Signatur av forbruker(e) (bare hvis meldingen er på papir)

_________________________
Dato

(*) Stryk det som ikke er aktuelt